Crossref Citations

1. What happens after HIV self-testing? Results from a longitudinal cohort of Chinese men who have sex with men
Weiming Tang, Wenting Huang, Haidong Lu, Bolin Cao, Dan Wu, Jason Ong, Hongyun Fu, Ye Zhang, Bin Yang, Cheng Wang, Wei Ma, Chongyi Wei, Joseph D. Tucker
BMC Infectious Diseases  vol: 19  issue: 1  year: 2019  
doi: 10.1186/s12879-019-4455-8